CO2 detectie kan een oplossing zijn voor zorgen over het binnenklimaat

In dit blog vertellen we hoe CO2 detectie kan helpen om luchtkwaliteit te monitoren. In deze tijd is het belangrijk voor basisscholen, middelbare scholen, universiteiten, bedrijven en kinderdagverblijven om tijdig te ventileren bij te hoge concentraties.

Zoals u wellicht gehoord heeft tijdens de afgelopen persconferentie van Premier Rutte, is Corona een blijvend probleem. Met de nieuwe adviezen hopen wij natuurlijk dat het aantal Corona (COVID 19) besmettingen weer gaat afnemen. Daarnaast is de luchtkwaliteit binnen lokalen van middelbare scholen, universiteiten en kinderdagverblijven ook een hot item. In de media hoor je dat de ventilatie in ruim 25% van alle scholen ondermaats is, dit komt uit een onderzoek van de TU Eindhoven. Begrijpelijk dat ouders en leraren zich zorgen maken over mogelijke besmettingen op de scholen. De verschillende experts zijn het er nog niet helemaal over eens hoe het virus zich verspreidt, maar bewezen is dat door een slechte luchtkwaliteit binnen bedompte ruimtes het Coronavirus zich gemakkelijker kan verspreiden. Het meest logisch is dat dit virus door aerosolen, kleine uitgeademde vochtdeeltjes, verspreidt wordt. Naast deze aerosolen ademen we allemaal CO2 uit, hierdoor is het een goede paramater om de ventilatiegraad te bewaken. Daarnaast is het ook niet prettig werken of studeren in een ruimte met te weinig ventilatie. Met CO2 detectie is het mogelijk om op tijd gewaarschuwd te worden wanneer de luchtkwaliteit ondermaats is en er dus geventileerd moet worden.

CO2 detectie geeft advies om te ventileren!

Momenteel wordt CO2 detectie (vast opgesteld) al gebruikt in diverse kantoren en scholen om luchtkwaliteit te waarborgen. Ook zie je CO2 detectie (vaste maar ook draagbare detectie) binnen besloten ruimtes waar al weinig ventilatie is, bijvoorbeeld in de drankenindustrie. Extreem hoge CO2 waardes kunnen immers dodelijk zijn. Daar moet je jezelf natuurlijk tegen beschermen. Maar hoe weet je nu of je voldoende ventileert binnen de lokalen van middelbare scholen, universiteiten en kinderdagverblijven? (lees onder deze foto meer)


Natuurlijk moet je als eerst kijken naar je luchtbehandelingssysteem, werkt deze naar behoren, kan deze het aantal personen in de ruimte voldoende voorzien van kwalitatief goede lucht? Je kunt dit meten door CO2 detectie toe te passen binnen de ruimtes. In de vorm van bijvoorbeeld een stoplicht kun je zien wat de gas concentratie is binnen een ruimte. Groen is goed, oranje is actie ondernemen (bijvoorbeeld ramen en deuren opzetten zodat het goed kan ventileren) en rood is ruimte verlaten. Op deze manier kan CO2 detectie je op tijd alarmeren / adviseren om te ventileren of je luchtbehandelingssysteem hoger te zetten of te controleren.

Wat is CO2 en wat zijn gevaarlijke waardes?


In het kort, want er is nog veel meer over te vertellen. CO2 is geen CO (koolmonoxide) en heet ook wel koolstofdioxide, kooldioxide of koolzuurgas. We ademen zuurstof in en ademen CO2 uit. Bomen nemen het op, helaas zijn er vaak niet heel veel bomen en planten aanwezig in ruimtes. Daarnaast verdringt het gas zuurstof echter is dit marginaal. Want je kan nog steeds een prima zuurstof concentratie hebben terwijl de kooldioxide waardes gevaarlijk hoog zijn. Daarom is O2 (zuurstof) detectie niet voldoende en zal je zeker CO2 detectie moeten hebben binnen bedompte, slecht geventileerde ruimtes. Het gas is geur en kleurloos, dus je kunt het niet herkennen en is zwaarder dan lucht. In de atmosfeer is er gemiddeld 300 tot 400 PPM (Parts Per Million) CO2 aanwezig. Wat zijn nou gevaarlijke waardes?

  • Bij blootstelling aan 1000 PPM (0,1%) voor een langere periode ontstaan er al concentratie problemen.
  • De bovengrens voor een binnenklimaat (advies GGD) is 1200 PPM en in uitzonderlijke gevallen 1500 PPM.
  • Bij blootstelling van 5000 PPM (0,5%) heb je al de maximale wettelijke grenswaarde behaald en moet je de ruimte verlaten.
  • Alle waardes boven de 5000 PPM zijn slecht voor de gezondheid kan het leiden tot bewusteloosheid en kan uiteindelijk dodelijk zijn.

Er zitten nog heel veel stappen tussen. Echter, wil je dat de luchtkwaliteit van de ruimte altijd onder de 1000 PPM blijft. Dan word er gesproken over een gezond binnenklimaat. En geloof ons, er zijn voldoende kantoren, klaslokalen en collegezalen waar dit niet op orde is. Daarom zou de CO2 detectie tot 700 PPM groen licht geven, van 700 tot 1000 PPM oranje licht geven (ga ventileren) en bij 1000 PPM rood licht moeten geven (verlaat de ruimte). 

De oplossingen met CO2 detectie.


Wij als 7Solutions, specialist in gasdetectie, helpen u graag om de CO2 waarden te monitoren, doormiddel van CO2 detectie. Door de CO2 te monitoren weten we dat de lucht gezond is, en de aerosolen veel minder kans hebben om het virus te verspreiden. Afhankelijk van de ruimte, aantal personen en ventilatie kunnen wij bekijken welke CO2 detectie het beste past. Daarnaast is ook de locatie waar de detectie geplaatst, is sterk van belang. Wij zijn merkonafhankelijk en hebben een heel pallet aan gasdetectie mogelijkheden. Wellicht is vaste CO2 detectie nodig of is een persoonlijk CO2 detector voldoende! 7Solutions voert diverse merken op het gebied van CO2 detectie bijvoorbeeld, SenseAir Aranet4, Luftgüte (stoplicht principe) maar ook Analox, WatchGas en andere merken. Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen over CO2 detectie voor uw school of organisatie? Neem dan contact met ons op, we denken graag met u mee. Bellen is sneller: 010 27 99 991 of gebruik de chatfunctie.